Vetedy Group

پروژه پادوک پس از یک سال و نیم

یک مسیر تکاملی خوب برای پروژه ای که حدود یک سال ونیم پیش اجرا شد و شامل یک کلبه باغی، یک آشپزخانه ، فضای بیرونی و نما می شد. با گذر زمان پروژه بسیارجذاب تر شده و مارا برای نصب نمای چوبی، وسوسه می کند !

آیا این پروژه برای شما جالب است ؟ تماس با ما

1 year ½ for this project in Padouk 1 year ½ for this project in Padouk 1 year ½ for this project in Padouk 1 year ½ for this project in Padouk

بازگشت به پروژه ها