Vetedy Group

اکس-له-بن ، فرانسه

جادوی چوبی با دوام،محکم و قدرتمند. Ipe محصول آمریکای جنوبی به ویژه برزیل است. ارتفاع درخت بین 30 تا 40 مترو قطرآن بین 70 تا 90 سانتی مترمی باشد. تنه درخت صاف است وبه هممین دلبل گاهی درمعماری ازآن به عنوان مهاربند استفاده می شود. Ipe ساختار منظم و نسبتا یک دستی دارد ودرفرایند خشک کردن نیز تغییر شکل پیدا نمی کند. در برابرخورشید موج های عمودی وکوچک اما بی آزار چوب پدیدار می شوند. تمامی این ویژگی ها باعث شده که طی فرایند فرآوری سطح صاف و لطیفی داشته باشد . دوام ، شهرت این چوب است به ویژه وقتی با سیستم [/b]سافت لاین [b] وتدی به کار برده می شود.

آیا این پروژه برای شما جالب است ؟ تماس با ما

Aix-les-Bains, France

بازگشت به پروژه ها