Vetedy Group

کف چوبی با نصب پنهان درمرکزاداری

زمانی که مشغول دیدن منظره زیبای ساختمان ماسکرون بلژیک هستیم، پروژه سافت لاین نیز خود را به نمایش می گذارد. چوب پادوک برای کف این فضا که درقسمت انتهایی مرکزاداری جدید قراردارد، استفاده شده است. شرکت بلژیکی ای بی ام فلورینگ دراین ساختمان دایره ای شکل کاربه این زیبایی را اجرا کرده است ، تبریک به آنها !

آیا این پروژه برای شما جالب است ؟ تماس با ما

An invisible fixation decking for an administrative center An invisible fixation decking for an administrative center An invisible fixation decking for an administrative center An invisible fixation decking for an administrative center

بازگشت به پروژه ها