Vetedy Group

اولین پروژه سافت لاین اجرا شده با چوب جایا درقلب بروکسل

گرچه این پروژه ازجنبه فنی محدودیت های بسیارداشت، نتیجه کار بسیار با کیفیت شد. یک تراس کوچک درمرکز بروکسل .این یکی از اولین پروژه هایی است که در آن از گونه جدید چوب مان جایا استفاده شده است. آفرین به آرت کانستره برای این اجرای زیبا !

آیا این پروژه برای شما جالب است ؟ تماس با ما

First Softline Jaya decking installed in the heart of Brussels! First Softline Jaya decking installed in the heart of Brussels! First Softline Jaya decking installed in the heart of Brussels!

بازگشت به پروژه ها