Vetedy Group

تراسی کوچک با چوب ایپه ، جزیره ای درتایوان

همکارمان اسمیت در این بالکن که دیدیی زیبا رو به شهر دارد، کار زیبایی را اجرا کرده است . فضای دلباز اینجا با نصب پنهان چوب ایپه درکف با سیستم سافتلاین ، جلوه بیشتری پیدا کرده است. آفرین به نماینده ما !

آیا این پروژه برای شما جالب است ؟ تماس با ما

Little terrace in Ipe on Taiwan’s island Little terrace in Ipe on Taiwan’s island Little terrace in Ipe on Taiwan’s island Little terrace in Ipe on Taiwan’s island

بازگشت به پروژه ها