Vetedy Group

لکریک، فرانسه

راه حلی پایداربرای تجربه آرامشی بی انتها Teak ازجنگل های موسمی کشو برمه وارد می شود. چوبی بسیار عالی به رنگی بین قهوه ای تا سبز وکمی قرمز با رگه های از سیاه. رنگ آن پس ازچند روز که معرض نورخورشید قرارگرفت طلایی یک دست می شود.Teak این ویژگی رادارد که به محض خشک شدن دیگررطوبت راجذب نمی کند واین ویژگی موجب [b/] پایداری[b] ودوام خوب آن می شود. Teak گونه ای ایده ال برای سازه های خارجی است وبا سیستم نصب [b/] سافت لاین[b]وتدی بسیارهم خوانی دارد.

آیا این پروژه برای شما جالب است ؟ تماس با ما

Locquirec, France

بازگشت به پروژه ها