Vetedy Group

هفته یازدهم :مجهزکردن فضای بیرون با چوب پادوک

هفته یازدهم :مجهزکردن فضای بیرون با چوب پادوک چوب نما با روش تکنیکلیک ، فضای باغچه را بسیارزیبا مجزاکرده است. برای این پروژه که درمنطقه آنورس دربلژیک واقع شده، چوب نمای پادوک باعرض 60 میلی مترواسپیسر 20 میلی متری بکار رفته است. آفرین به شرکت اینتگا برای این کاراصیل.

آیا این پروژه برای شما جالب است ؟ تماس با ما

Original outdoor equipment in Padouk Original outdoor equipment in Padouk Original outdoor equipment in Padouk Original outdoor equipment in Padouk

بازگشت به پروژه ها