Vetedy Group

هارمونی تراس، سافت لاین با چوب پادوک وسنگ

در این پروژه اجرای بسیارحرفه ای را ملاحظه می کنید که درآن استفاده ازچوب پادوک درکف هارمونی زیبایی را با سنگ نما برای محوطه خلق کرده است.به پاتریک رولان ازبلژیک برای این کارزیبا تبریک می گوییم.

آیا این پروژه برای شما جالب است ؟ تماس با ما

Softline Padouk and stone for an harmonious terrace Softline Padouk and stone for an harmonious terrace Softline Padouk and stone for an harmonious terrace

بازگشت به پروژه ها