Vetedy Group

هتل بازسازی شده

درسواحل شهر کنوکه و در فاصله ای نه چندان دوراز بنای اتمیوم دربروکسل، این هتل این ویژگی را داشت که باز مورد استفاده قرار گیرد. چوب ایروکو که به صورت عمودی نصب شده است درکنار دیگرمصالح به کار رفته شده ، تجربه تازه ای است.

آیا این پروژه برای شما جالب است ؟ تماس با ما

Techniclic chosen for this ephemeral hotel Techniclic chosen for this ephemeral hotel Techniclic chosen for this ephemeral hotel Techniclic chosen for this ephemeral hotel

بازگشت به پروژه ها